Diskou AIDHAI

cropped-aidhai.jpg

Diskou AIDHAI POU CHANPIONA FINAL LE 21 AOUT 2016 NAN KOKOYE
Bonswa nou tout! Nou fye de zile nou an.
Wi nap fè lajwa nou eklate pou kokenn chenn viktwa saa. Pou ekip champion ile-a-vach la nap rele anmwee!  Bravo ti mesye yo, nou gen anpil talan. Se nou ki pi bon pou ane 2016 la.
 Nou menm ki se ile-a-vachwa kap viv nan diaspora-a nou sakre nou champion sou tout zile a. Nou travay anpil pou sa.  Sonje byen ke nou renmen lakay, lakay se lakay. Chak ane, anpil nèg lakay kap viv nan diasporaa ap vini lakay pou nou asiste match final la. Ane 2017 la nap laa toujou an pi gran nonm pou nou asiste ekip kap chanpion an.
Nou te gen 16 ekip ki tap travay montre potansyèl yo, gras a antrenè yo ak prezidan ak kapitèn ekip yo, yo tap devlope anpil teknik ak strateji pou yo te rive an final. Gen anpil nan nou kite desu lè ekip ou te pedu, men nou te renmen footbol, nou te renmen Ile-a-vach, e nou te toujou vini sipote footbol sou zile nou an.  De Kaykok a Pwent-ès, nou vle remèsye tout ekip ki te patisipe nan chanpionaa ke nou te oganize-a. Yo di nou ekip yo te trè sivilize, nou vrèman apresye sa. Pou tout ekip ki te patisipe nan chanpiona saa nap bat yon gwo bravo.
Nou vle remèsye tout moun ki te travay du pou nou te ka reyalize chanpiona saa. Nou di yon kokenn chenn mèsi a Presidan komite teren an : Jean Salnave Derival, li menm ak tout lot manm yo ki te pèmèt nou reyalize chanpiona saa.
Nou gen yon pwojè nou vle reyalize. Depi nou piti nou konnen Kokoye se sant spotif li ye pou nou. Nou ta renmen o mwen nou bare teren an an mi epi pou lapli pa anpeche nou jwe. Nou menm ile-a-vachwa kap viv an deyò peyi a nou vle kolabore ak Majistra Amazan pou nou chanje figi teren kokoye-a. Nou gen bon jan konvesasyon ak majistra amazan epi nou vle travay ansanm paske pifò nan nou se fanmiy epi nou se ansyen kondisip.
Nou vle bat yon bravo espesyal pou komite League la. Nou vle di Jean Venel. Nou konn Kiles ki Jan Venel la ? Zele ! Li se yon ile-a-vachwa ki zélé, li gen Zèl sou li vre. Li fè yon travay estraodinè. Li pa selman oganize chanpionaa, men li se yon bon esplikè ki fè nou viv match yo aletranje. Li esplike nou tout match yo donk tout moun ile-a-vach kap viv etazuni, Canada, jamaik, se komsi se te sou teren an nou te ye telman Zèle byen esplike match yo pou nou. Pou Zèle ak Komite league la, an nou bat yon gwo bravo.
Lot pwojè nou genyen pou nou travay ansanm, se pou nou mete dlo sou zile-a. nou vle kolabore ak Majistra Amazan pou nou fè sa. Pou nou mete dlo fok nou fè rebwazman an pou nou ka jwenn dlo. Nap mande nou tout ki laa pou nou patisipe nan rebwazman an, nan denonse nou ap denonse tout moun kap koupe pye bwa yo, e ane saa nou pral plante anpil pye bwa. Chak ane lè nou vini nap pote 10 prim a 10 moun ki te plante plis pye bwa, epi ki te travay pou moun pat koupe pye bwa. Konsa nou vle fè ile-a-vach tounen yon ti paradi. Ansanm ansanm nap travay pou sa.
Nou mande tout moun ile-a-vach pou yo bay de yonn a 5% nan lajan yap fè chak ane pou nou ka reyalize pwojè sa yo. Nap bay nou chak ki laa yon mission : si nou konnen yon moun Ile-a-vach kap viv a letranje, fè li konnen pou li patisipe. Di yo pou rele nou nan New York, Rele France, rele Ouslen, rele Rene, rele nou tout, pou ansanm ansanm pèp nou an ka jwenn dlo, pou’n ka bare teren saa an mi, pou nou fè rebwazman pou ile-a-vach ka gen yon lot figi. Ile-a-vach se manman nou e  nou tout nou se frè ak sè, fok nou ede manman nou. Si nou pa fè chwa de manman nou, nou pa ile-a-vachwa anko nou se ile-a-vachien donk nou fè chwa de manman nou ki se Ile-a-vach.
Aswè-a e pandan tout ane a nap savoure viktwa ekip chanpion an avèk yo. Mesye yo ban nou bèl football, nou vle pou seleksyon an ale nan 3ziem divizyon wi. Nou santi nou wè anpil ti messi laa ak anpil ti Ronaldo ki tap roule balon wi.  Nou bezwen kreye striti pou le monn ka wè yo, paske yo gen talan, e si nou mete ansanm nou ka menm wè yo ap jwe nan nenpot club an Europe. Nou tap fyè pou nou kreye premye milionè sou zile nou an. Ile-a-vach toujou bay bon bagay.
Kounye-a nap prezante nou ekip ki pi fò nan Ile-a-vach ane saa : Ekip chanpion an ki se ???? vini pran koup chanpion’w ak meday donè yo.
Nap mande pou ekip 2zièm chanpion an vini pran koup li ak meday li. Nou fè yon travay estraordinè nou remesye nou t mesye yo.
Nap mande pou 3zièm chanpion an vini pran koup li : nou se yon bon ekip nap tann nou lot ane.
Nou vle ba  koup saa ak anpil onè e respè a  Meyè jwè pou ane a se : ???? Bravo meyè jwè nou onore ou.
Koup saa se pou meye butè a, jwè ki bay plis gol la.  Se ???? Bravo pou ou meyè Butè, nou fyè de ou.
Koup saa se pou meyè gadyen an. Se gadyen pou ane 2016 la nou medaye’w paske ou se yonn ki pi bon pami nou.
An nou bat yon gwo bravo pou nou tout ki laa aswè –a
Nou tout ki laa nap onore ekip chanpion an ki se ??????
Bravo ekip chanpion ane a,  viktwa saa se pou ou, e nap jwi viktwa saa avèk ou. Bravo tout jwè yo, bravo pou zonn lan. Mèsi pou patisipasyon nou tout. Bravo pou peyi nou ki se Ila-a-vach !  

Chartre

Petit chartre de l’Association Ile-à-vachoise pour le Dévelopment d’Haiti (AIDHAI)

  1. Le Président de Aidhai
1.     D’une façon générale, le président d’AIDHAI est habilité à représenter l’association dans tous les actes de la vie de l’association.

2.     En cette qualité, le président peut donc signer les contrats au nom de l’association.

3.     Mais cela ne signifie pas qu’il peut décider seul d’engager l’association, car, contrairement à une idée répandue, il n’en est pas le représentant légal, mais simplement le mandataire. Pour les actes les plus importants (exemple : acte de disposition), il doit être préalablement habilité à agir soit par le conseil d’administration, soit par l’assemblée générale.

4.     Le président ordonne les dépenses en assemblée. Les statuts peuvent également l’autoriser à ouvrir et à faire fonctionner les comptes de l’association.

5.     Il tient ses pouvoirs des statuts et ne peut donc agir au nom et pour le compte de l’association que si ceux-ci lui donnent pouvoir à cet effet.

 

II.                 Le Vice-Président d’AIDHAI

1.     Le vice-président d’AIDHAI est chargé d’assister le président et de le remplacer en cas d’empêchement

2.     Épauler là où le président dans ses tâches.

3.     Exercer toutes les fonctions de là ou du président si celui-ci le demande ou s’il est absent ou incapable d’agir.

4.     Remplacer là où le président en cas de départ de celui-ci, et ce, jusqu’à la nomination d’un nouveau président.

5.     Soutenir la bonne marche de l’association et la réalisation des mandats donnés par les membres réunis en assemblée.

6.     Participer à part entière aux discussions et aux décisions du conseil d’administration tous les membres d’AIDHAI étant égaux.

7.     Donner un coup de main dans la réalisation des tâches De l’association.

8.     Être solidaire avec les décisions de l’association et favoriser l’unité de l’association.

9.     Participer au bon fonctionnement de l’association

10.                        Informer les autres membres D’AIDHAI de ce qui se passe dans l’association

11.                        Tenir les membres au courant des décisions d’AIDHAI.

12.                        Encourager les membres à participer le plus possible aux réunions et activités de l’association.

 

III.              Le trésorier d’AIDHAI

1.     Le trésorier partage souvent avec le président la charge de tout ce qui concerne la gestion de l’association.

2.     Il dispose, seul ou avec le président, de la signature sur les comptes bancaires de l’association.

3.     Il effectue les paiements, recouvre les recettes et, à ce titre.

4.     Faire fonctionner les comptes de l’association et est responsable de leur tenue. Ainsi, si l’association dispose d’excédents de trésorerie, et qu’il place cet argent de sa propre initiative, sa responsabilité risque d’être mise en cause en cas de perte liée à un placement hasardeux.

 

IV.              Le Secrétaire

1.     Le secrétaire est essentiellement chargé de la tenue des différents registres de l’association,

2.     Rédiger des procès-verbaux des assemblées et des conseils d’administration qu’il signe afin de les certifier conformes.

3.     Procéder aux déclarations obligatoires voire parfois de convoquer les différents organes de l’association.

4.     Veiller au bon fonctionnement matériel, administratif et juridique de l’association.

 

V.                Le Délégué : Animer, Ecouter, Connaître,     Donner l’exemple

1.     Le délégué est l’ambassadeur de l’Association et de ses valeurs

2.     Etre le porte-parole de l’Association au sein de son groupe

3.     Organiser des événements au sein de son groupe (en moyenne entre 2 et 12 par an), du simple repas entre membres à des conférences de plusieurs centaines de personnes.

4.     Etre un relais d’information au sein d’AIDHAI ou pour tout membre occasionnel intéressé par ce groupe Les échanges peuvent se faire en face à face, par email ou par téléphone

5.     Mettre en contact les membres, les orienter vers les bonnes personnes

6.     Aider les membres d’AIDHAI à networker.

7.     Faire vivre le sentiment d’appartenance

8.     Etre l’Ambassadeur de l’Association, et de ses valeurs, transmettre ses grands messages.

9.     Contribuer au rayonnement de l’Association.

10.                        Recruter de nouveaux membres cotisants, et s’assurer du paiement des cotisations au sein de son groupe.

11.                        Mettre à jour ses coordonnées sur le site internet sans oublier sa photo afin d’être identifié par son groupe.

12.                        Travailler en collaboration avec le président et vice-président en les tenants informés de vos activités et événements.

13.                        Identifier et former ses éventuels successeurs.

 

VI.              Le rôle du coordinateur

1.     veiller à la cohérence générale, en liaison avec les responsables des autres fonctions (documentation, rédaction, quantification/objectivation des données, conception de site web).

2.     Il est le chef d’orchestre du groupe dont il assure l’animation.

3.     Proposer une répartition des différentes tâches à accomplir (entretien, lecture, rédaction, etc.)

4.     Fixer un calendrier de travail.

5.     Chaque membre du groupe facilite l’action du coordinateur en coopérant en étroitement avec lui.

 

VII.           Le rôle du Conseiller d’AIDHAI

1.     Mettre en œuvre la politique définie par l’association

2.     Se prononcer sur l’admission ou l’exclusion des membres,

3.     Préparer le budget prévisionnel de l’association qui sera, ou non, soumis à l’approbation de l’association

4.     Autoriser des dépenses qui n’auraient pas été prévues dans le budget prévisionnel,

5.     Convoquer les réunions et déterminer leur ordre du jour,

6.     Elire les membres d’AIDHAI et contrôler leurs actions au sein de l’association

7.     Décider de l’ouverture des comptes bancaires et des délégations de signature,

8.     Arrêter les comptes de l’association qui seront soumis à l’approbation de toute l’association.

Merci

Jean Ocelin Civil, Président

Jean Pierre Cabral Vice-Président

Roosvelt Pierre, Délégué

Rene Laurore, Délégué

Jean Gardy Bouloute, human relation

Gélin Civil, Délégué

France Seide, Délégué

Raymond and Adrienne Chériza, Trésorier et Secrétaire

Berthony Joseph, Membre co-fondateur

Emile Loubeau, Membre fondateur

Bonel Joseph, Membre fondateur

Serge Douyon, Membre

Fritz Alegrand, Membre fondateur

 

 

Skip to toolbar